Marketing interneotwy
27 lipca, 2023
Odsłony: 32

Siła rekomendacji

ardzo prawdopodobnie czytając róże artykuły lub materiały miałeś okazję poznać pojęcie marketingu szeptanego. Teraz pozwólmy sobie uporządkować tę widzę i wyciągnąć prawidłowe wnioski. Zacznijmy od samego początku.

Bardziej sprecyzowana definicja z Wikipedii na ten temat jest następująca:

„pojęcie używane w dziedzinie marketingu i reklamy do opisania działań, jakie podejmują firmy w celu wywołania u swoich klientów pozytywnych rekomendacji odnośnie produktu, marki czy usług. Jest to dawanie ludziom powodów do rozmawiania o marce, produktach i usługach, oraz ułatwianie im nawiązania tej konwersacji.”

Natomiast naszym zdaniem marketing szeptany zwany także Buzz marketingiem lub WoMM marketingiem jest zdecydowanie szerszym pojęciem. Cała złożoność polega na tym, aby tę możliwość wykorzystywać w sposób profesjonalny i efektywny. Dlatego ten sposób komunikowania się z klientem definiujemy tak:

Marketing szeptany to sztuka polegająca na inicjowaniu i mądrym prowadzeniu komunikacji z grupą docelowych osób i potencjalnych klientów w sposób wyważony, rzeczowy i uczciwy, mający na celu zbudowanie świadomości marki oraz wyeksponowania jej zalet i atutów.

Oznacza to, że mądrze realizowany marketing szeptany opiera się na prowadzeniu dialogu z potencjalnym klientem, unikając przy tym tradycyjnie rozumianej reklamy.

Profesjonalnie prowadzona kampania musi składać się z następujących elementów:

  • Bazuje na świadomości – rozpoczynając prowadzenie kampanii trzeba mieć świadomość z możliwości jakie daje oraz ryzyka. Dlatego zleceniodawca nie powinien skłaniać się w kierunku agresywnych i nachalnych działań.
  • Daje możliwość poznania produktów oraz marki – przede wszystkim chodzi o uaktywnienie siły sugestii, która jest bardzo potężna w relacjach z klientem.
  • Kieruje się strategią i celami – jest to ważny element działań. Warto tak działać, aby móc stopniowo mierzyć postępy i nic nie zostawiać przypadkowi.
  • Kieruje się akceptowalnymi działaniami w budowaniu wizerunku – realizacja kampanii to ciekawy element całego procesu. Wymaga przygotowania odpowiedniego zaplecza techniczno-intelektualnego.
  • Uwzględnia monitoring oraz działania antykryzysowe – zdobytą reputację należy odpowiednio chronić, gdyż działania konkurencji lub problematyczni klienci mogą poważnie zaszkodzić Twoim staraniom.
  • Posiada system raportowania prac – pozwoli to monitorować postępy oraz dokładnie sprawdzić jakość otwieranych w sieci wątków.
  • Uwzględnia nowości i ciekawostki – jest to bardzo dobry sposób na pozyskiwanie linków, rozwijania koncepcji marketingu. Ponadto firmy, które nie radzą sobie z konkurencją, często zaczynają stosować czarny PR.

Reasumując, cały proces musi być dobrze zaadresowany, do możliwe jak najbardziej sprecyzowanej grupy odbiorców, aby móc jak najlepiej stworzyć wartościowe relacje i budować trwałą świadomość marki.

© 2023 Opinie Google Maps, usuwanie negatywnych i wymiana - Wizytówki, Mapy, Play