Przetwarzanie danych osobowych na Facebooku

Przetwarzanie danych osobowych na Facebooku

Pozyskiwanie klientów to chleb powszedni niemalże w każdej firmie. Przedsiębiorcy chcą docierać jak najtrafniej do interesujących ich osób i robią to bardzo chętnie za pomocą Facebooka.

Jest to robione w dwojaki sposób. Klienta zdobywa się za sprawą reklamy zachęcającej do kupna i przekierowującej na stronę z produktem lub wykorzystując system Facebook Lead Ads. Ten drugi model działa w bardzo podobny sposób jak landing page, z tą różnicą, iż zostajemy w obrębie portalu społecznościowego. Stąd może się zrodzić w reklamodawcach przekonanie, że Facebook jest odpowiedzialny za cały proces przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenie. Niestety, ale jest to bardzo nieprawidłowa interpretacja.

Wystarczy dobrze wczytać się w regulamin reklam kontaktowych, aby dowiedzieć się, iż trzeba koniecznie podlinkować swoją politykę prywatności.

Dla czego reklamodawca musi także wywiązywać się z obowiązków informacyjnych? Przede wszystkim dla tego, że staje się administratorem bazy danych, którą w ostateczności także przetwarza dla swoich celów biznesowych. W związku z tym, tworząc reklamę w systemie Facebook Lead Ads, trzeba dodać wszelkie checkboxy, które zagwarantują legalność przetwarzania danych osobowych. Podobnie jak przy składaniu zamówienia online lub podawania danych na stronie, klient musi mieć możliwość zaznaczyć opcje zezwalające na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

Redagując dokumenty pod swoją reklamę na Facebooku, najlepiej jest oprzeć się o wytyczne jakie bezpośrednio lub pośrednio wynikają z RODO. Ta polityka prywatności, podobnie jak ta, która znajduje się na stronie musi zawierać następujące elementy:

  • Niezbędne dane kontaktowe
  • Cel i podstawę przetwarzania danych osobowych
  • Komu ewentualnie są przekazywane dane w celu realizowania umowy
  • Okres przechowywania danych
  • Informację o dobrowolności podania danych
  • Informację o profilowaniu użytkowników, jeśli to rozwiązanie jest stosowane

Pisząc kolejne paragrafy polityki prywatności warto pamiętać, aby informacje były przekazywane w sposób zwięzły, zrozumiały, przejrzysty oraz łatwo dostępny. W późniejszym czasie, tak przygotowany dokument, będzie skutecznie chronił administratora danych osobowych przed ewentualnymi konsekwencjami, a o to właśnie najbardziej chodzi. Natomiast umieszczenie podstawy przetwarzania danych osobowych, pozwoli wracać do klienta z wartościowymi propozycjami, które mogą okazać się dla niego wartościowe w późniejszym czasie. W tym dokumencie najbardziej trzeba zwrócić uwagę na:

  • Poinformowanie klienta o potrzebie wyrażenia zgody
  • Prawnie uzasadnione interesy administratora

Chcąc, aby cała procedura odbywała się maksymalnie poprawnie, to checkboxy z odpowiednimi informacjami muszą być możliwe do zaznaczenia zaraz pod przyciskiem wysyłającym dane do kontaktu. Do redagowania polityki prywatności na Facebooka zasiądą osoby, które przede wszystkim nie mają jej wcale, bo nie korzystają z różnych powodów ze strony internetowej lub dopiero ją stawiają, a nie chcą tracić czasu. Natomiast jeśli strona już funkcjonuje i jest w pełni przygotowana, to jednak warto mieć napisaną politykę prywatności odpowiednio sprofilowaną pod potrzeby Facebooka – będą pojawiać się pewne różnice w sformułowaniach, które lepiej wyeliminować.